Hoe werkt het?

Account aanmaken

Wanneer u interesse heeft in de projecten van ZIB Crowdfunding registreert u zich voor een persoonlijk account. Bij registratie worden diverse gegevens gevraagd. Na het aanmaken van uw account kun u na het inloggen, onder ‘Mijn ZIBcrowd’ uw gegevens raadplegen. Via de pagina 'projecten' kunt u vervolgens inschrijven (In onderstaand filmpje wordt uitgelegd hoe u een account aanmaakt en vervolgens zelf online kunt inschrijven).


Klik hier om direct een account aan te maken.

Informatie investering

Alle projectinformatie, zowel een uitgebreid investeringsmemorandum als een samenvatting daarvan, wordt 48 uur voorafgaand aan het openstellen van de inschrijving op de website geplaatst.

Bekijk hier de projectpagina.
Inschrijven

Inschrijven is mogelijk via www.zibcrowd.nl of door het aanvragen van de documenten bij ZIB Crowdfunding, telefonisch te bereiken op 0118 - 65 22 75.

Er geldt een maximum van € 80.000 voor particuliere investeerders (tot 1 april 2016 was dit maximum € 40.000). Voor rechtspersonen (B.V.) geldt geen maximum.

Ga naar 'inloggen' en maak een account aan, of log in met uw reeds aangemaakte account. Ga naar 'Projecten', kies 'meer informatie' en vervolgens 'nu investeren'.

Voor inschrijving bestudeert u het Memorandum van het Project. U neemt kennis van de Algemene Voorwaarden, het Inschrijfformulier, de Geldleningsovereenkomst en het Wwft formulier. Deze documenten worden bij inschrijving via de website digitaal ingevuld en door u ondertekend.
Voor schriftelijke inschrijving, print u de documenten en stuurt deze retour aan ZIB Crowdfunding.
Door inschrijving bevestigt u kennis te hebben genomen van de documenten en hiermee akkoord te gaan.

De investeerderstoets

Vanaf 1 april 2016 geldt een verplichte investeerderstoets. Voorafgaand aan iedere investering die voor het eerst het bedrag van € 500 overschrijdt aan totale investering via ZIB Crowdfunding, zal een investeerderstoets worden afgenomen. Deze toets bestaat uit diverse vragen en is bedoeld om geldgevers bewust te maken van de mogelijke risico’s die zij nemen als ze gaan investeren door middel van crowdfunding. Tevens heeft deze toets als doel dat de geldgever met een verantwoord deel (niet meer dan 10%) van zijn vrij belegbaar vermogen investeert in projecten. Bij een eerste deelname via ZIB Crowdfunding wordt de volledige crowdfunding investeerderstoets afgenomen. Bij iedere volgende deelname waarbij het totaal geïnvesteerde bedrag via ZIB Crowdfunding het bedrag van respectievelijk € 5.000, € 10.000, € 20.000 en € 40.000 overschrijdt, wordt een beperktere toets afgenomen (de herhaalde crowdfunding investeerderstoets).

Verlengen

Als het project na de eerdere gecommuniceerde inschrijvingstermijn nog niet is ‘volgeschreven’, kan besloten worden de termijn te verlengen.

Niet volgeschreven

Indien op het Project onverhoopt onvoldoende wordt ingeschreven, komt de Geldlening niet tot stand en worden alle investeerders hierover per e-mail of per post geïnformeerd. Omdat er door investeerders nog niet gestort is op het project volgen hieruit geen terugboekingen van gelden.

Lopende lening

Uw investering wordt geadministreerd onder ‘Investeringen’ op uw account. Hier is o.a. het saldo van uw deelname te zien, en ook de eerstvolgende aflossing en uitbetaling van rente. De rente wordt per kwartaal achteraf (tenzij anders overeengekomen) overgemaakt op het IBAN bankrekeningnummer waarvan de deelname gestort is.

Project is volgeschreven

Wanneer op 100% van de financiering storting is ontvangen, krijgt het project de status ‘volgeschreven’. Investeren is dan niet meer mogelijk.

Betalen

Indien het Project op basis van inschrijving is gevuld, ontvangt de investeerder per e-mail van ZIB Crowdfunding een verzoek om zijn inleg te storten op de bankrekening van Stichting Derdengelden ZIB Crowd. In verband met identificatie van de investeerder dient de betaling te worden gedaan van een IBAN bankrekening op naam van de investeerder. Bovenop de inleg dient de emissievergoeding van 2% over de investering te worden betaald.

Verstrekken lening

Indien het project is volgeschreven, stelt de Stichting Derdengelden ZIB Crowd zo snel als mogelijk (in ieder geval binnen 90 dagen) de gelden beschikbaar aan de Geldnemer. Voor de verstrekking van de financiering dient door de Geldnemer aan de Stichting te worden aangetoond dat aan alle voorwaarden voor de financiering is voldaan. Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, kan de financiering niet worden verstrekt. In dergelijk geval wordt de storting van Geldgever geretourneerd. Er wordt dan geen rente vergoed.

Informatievoorziening

Na afloop van ieder kalenderjaar ontvangt u de voor de belastingaangifte benodigde gegevens. Hiertoe wordt jaarlijks een fiscaal overzicht voor de aangifte inkomstenbelasting en (eventueel) vennootschapsbelasting samengesteld. Dit overzicht is te raadplegen op uw persoonlijke account.
Op verzoek wordt tegen ten hoogste de kostprijs een afschrift verstrekt van de op uw account gepubliceerde gegevens.

Als investeerder ontvangt u regelmatig e-mails over de stand van zaken en kunt u nieuwsberichten raadplegen onder ‘Mijn ZIBcrowd’. Tenminste eenmaal per jaar organiseert ZIB Crowdfunding een bijeenkomst waarin toelichting wordt gegeven over de gang van zaken betreffende het Project.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen

Voor een snel antwoord op uw vraag kijkt u bij veelgestelde vragen.

Vindt u daar uw antwoord niet? Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Contact