Portefeuille

Totaal verstrekte leningen: € 24.875.000

Betalingsachterstanden en afboekingen

ProjectGemiddeld
netto
rendement
Totaal uitbetaalde rente
Ziekenhuis Vlissingen5%€ 1.159.148,26
Slot Oostende7,30%€ 45.812,50
Bruinisse Vastgoed4%€ 115.416,67

Leningportefeuille

De informatie op deze pagina wordt maandelijks bijgewerkt. Laatste update: 01-06-2018

31-12-2016

%

31-12-2017

%

01-06-2018

%

Totaal verstrekte leningen

€ 11.025.000

€ 11.025.000

€ 24.875.000

Totaal aantal leningen

2

2

3

Totaal afgelost

€ 150.000

1,36%

€ 300.000

2,72%

€ 380.400

1,53%

Totaal openstaand1

€ 10.450.000

94,78%

€ 10.725.000

97,28%

€ 24.494.600

98,47%

Totaal uitbetaalde rente2

€ 524.300,76

€ 1.076.210,76

€ 1.320.377,43

Afboekingen

€ 0

0%

€ 0

0%

€ 0

0%

Gemiddeld Netto rendement3

5,02%

5,11 %Betalingsachterstanden

De informatie op deze pagina wordt maandelijks bijgewerkt. Laatste update: 01-06-2018

Aantal projecten

%

Totaal openstaande leningen

3 projecten

€ 24.494.600

Totaal betalingsachterstanden

geen

€ 0

0%

Geen betalingsachterstand4

3 projecten

-

100%

Betalingsachterstand5
45 tot 75 dagen

0 projecten

€ 0

0%

Betalingsachterstand5
75 tot 90 dagen

0 projecten

€ 0

0%

Projecten afgeboekt6
(default, ≥ dan 90 dagen)

0 projecten

€ 0

0%Begrippenlijst

1. Totaal openstaand:

Totaal saldo verstrekte leningen minus de aflossingen.

2. Totaal uitbetaalde rente:

Het totaal aan uitbetaalde rente voor alle leningen.

3. Gemiddeld netto rendement:

De gemiddelde rente van alle leningen minus afgeboekte posten minus de kosten van het platform. Er worden geen jaarlijkse kosten berekend bij ZIB Crowdfunding. Per project wordt éénmalig emissiekosten in rekening gebracht. Deze emissiekosten verschillen per project en worden bij aanvang van het project door investeerders betaald aanvullend op het leningbedrag. Deze kosten zijn niet meegenomen in de berekening van het gemiddeld netto rendement.

4. Geen betalingsachterstand:

In de betalingsachterstanden zijn ook betalingsachterstanden tot 45 dagen opgenomen. Indien betalingsachterstanden van toepassing zijn wordt het gehele nog af te lossen bedrag van de Geldnemer die in achterstand verkeert opgenomen in de post betalingsachterstanden.

5. Betalingsachterstand:

Alle betalingsachterstanden tussen 45 en 90 dagen.

6. Afboekingen:

Totaal deel hoofdsom leningen dat is afgeschreven inclusief leningen met betaalachterstand ≥ 90 dagen.